Försäljning

Auktionsdatum :
2018-04-26
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3113
ISINkod :
SE0009548704
Kupong % :
0,125
Förfall :
2027-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 255
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
2,51
Antal bud :
13
Antal acc bud :
2
Snittränta :
-1,2300(116,272)
Lägsta ränta :
-1,2322(116,297)
Högsta ränta :
-1,2277(116,246)
% of Eq Price Lvl :
100,00