Försäljning

Auktionsdatum :
2018-04-04
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1060
ISINkod :
SE0009496367
Kupong % :
0,750
Förfall :
2028-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 500
Total budvolym :
6 534
Emitterat institutioner:
1 500
Teckningskvot :
4,36
Antal bud :
32
Antal acc bud :
5
Snittränta :
0,6776(100,704)
Lägsta ränta :
0,6730(100,749)
Högsta ränta :
0,6780(100,700)
% of Eq Price Lvl :
81,85