Försäljning

Auktionsdatum :
2018-02-21
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1056
ISINkod :
SE0004517290
Kupong % :
2,250
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 845
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
3,69
Antal bud :
27
Antal acc bud :
1
Snittränta :
1,1840(113,920)
Lägsta ränta :
1,1840(113,920)
Högsta ränta :
1,1840(113,920)
% of Eq Price Lvl :
100,00