Försäljning

Auktionsdatum :
2018-02-07
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1060
ISINkod :
SE0009496367
Kupong % :
0,750
Förfall :
2028-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
8 660
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
4,33
Antal bud :
29
Antal acc bud :
6
Snittränta :
0,9046(98,491)
Lägsta ränta :
0,8995(98,541)
Högsta ränta :
0,9050(98,487)
% of Eq Price Lvl :
85,48