Försäljning

Auktionsdatum :
2018-05-24
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3112
ISINkod :
SE0008014062
Kupong % :
0,125
Förfall :
2026-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 265
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
2,53
Antal bud :
18
Antal acc bud :
8
Snittränta :
-1,5372(118,625)
Lägsta ränta :
-1,5490(118,738)
Högsta ränta :
-1,5260(118,517)
% of Eq Price Lvl :
40,00