Försäljning

Auktionsdatum :
2018-03-15
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3113
ISINkod :
SE0009548704
Kupong % :
0,125
Förfall :
2027-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 995
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
3,99
Antal bud :
28
Antal acc bud :
1
Snittränta :
-1,1270(114,862)
Lägsta ränta :
-1,1270(114,862)
Högsta ränta :
-1,1270(114,862)
% of Eq Price Lvl :
100,00