Försäljning

Auktionsdatum :
2018-02-15
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3108
ISINkod :
SE0004211084
Kupong % :
0,250
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
250
Total budvolym :
675
Emitterat institutioner:
250
Teckningskvot :
2,70
Antal bud :
12
Antal acc bud :
8
Snittränta :
-1,7851(113,869)
Lägsta ränta :
-1,8050(113,967)
Högsta ränta :
-1,7800(113,844)
% of Eq Price Lvl :
37,50