Försäljning

Auktionsdatum :
2018-02-01
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3112
ISINkod :
SE0008014062
Kupong % :
0,13
Förfall :
2026-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
2,06
Antal bud :
11
Antal acc bud :
1
Snittränta :
-1,1921(115,313)
Lägsta ränta :
-1,1921(115,313)
Högsta ränta :
-1,1921(115,313)
% of Eq Price Lvl :
100,00