Försäljning

Auktionsdatum :
2018-01-24
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1060
ISINkod :
SE0009496367
Kupong % :
0,750
Förfall :
2028-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
5 813
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
2,91
Antal bud :
31
Antal acc bud :
16
Snittränta :
0,8437(99,079)
Lägsta ränta :
0,8350(99,164)
Högsta ränta :
0,8500(99,018)
% of Eq Price Lvl :
8,71