Försäljning

Auktionsdatum :
2017-12-13
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1060
ISINkod :
SE0009496367
Kupong % :
0,750
Förfall :
2028-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
3 725
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
1,86
Antal bud :
13
Antal acc bud :
13
Snittränta :
0,7161(100,338)
Lägsta ränta :
0,7000(100,500)
Högsta ränta :
0,7240(100,259)
% of Eq Price Lvl :
13,75