Försäljning

Auktionsdatum :
2017-12-11
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3110
ISINkod :
SE0006758736
Kupong % :
0,125
Förfall :
2019-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
2 504
Emitterat institutioner:
Teckningskvot :
Antal bud :
Antal acc bud :
Snittränta :
Lägsta ränta :
Högsta ränta :

Försäljning

Auktionsdatum :
2017-12-11
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3108
ISINkod :
SE0004211084
Kupong % :
0,250
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
2 330
Total budvolym :
2 349
Emitterat institutioner:
2 330
Teckningskvot :
1,01
Antal bud :
12
Antal acc bud :
12
Snittränta :
-2,0678(115,331)
Lägsta ränta :
-2,0810(115,400)
Högsta ränta :
-2,0520(115,248)
% of Eq Price Lvl :
97,47