Försäljning

Auktionsdatum :
2017-11-29
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1056
ISINkod :
SE0004517290
Kupong % :
2,250
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 130
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
2,26
Antal bud :
14
Antal acc bud :
12
Snittränta :
1,1017(115,308)
Lägsta ränta :
1,0920(115,448)
Högsta ränta :
1,1200(115,043)
% of Eq Price Lvl :
20,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2017-11-29
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1054
ISINkod :
SE0003784461
Kupong % :
3,500
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 500
Total budvolym :
2 750
Emitterat institutioner:
1 500
Teckningskvot :
1,83
Antal bud :
14
Antal acc bud :
13
Snittränta :
-0,2325(116,905)
Lägsta ränta :
-0,2450(116,968)
Högsta ränta :
-0,2250(116,868)
% of Eq Price Lvl :
31,25