Försäljning

Auktionsdatum :
2017-11-15
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1060
ISINkod :
SE0009496367
Kupong % :
0,750
Förfall :
2028-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
4 625
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
2,31
Antal bud :
20
Antal acc bud :
15
Snittränta :
0,7373(100,127)
Lägsta ränta :
0,7250(100,251)
Högsta ränta :
0,7420(100,080)
% of Eq Price Lvl :
81,82