Försäljning

Auktionsdatum :
2017-11-09
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3113
ISINkod :
SE0009548704
Kupong % :
0,125
Förfall :
2027-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 045
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
2,09
Antal bud :
15
Antal acc bud :
4
Snittränta :
-1,1505(115,551)
Lägsta ränta :
-1,1740(115,826)
Högsta ränta :
-1,1481(115,523)
% of Eq Price Lvl :
90,00