Försäljning

Auktionsdatum :
2017-10-18
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1054
ISINkod :
SE0003784461
Kupong % :
3,50
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
2,77
Antal bud :
19
Antal acc bud :
10
Snittränta :
-0,0782(116,546)
Lägsta ränta :
-0,0850(116,581)
Högsta ränta :
-0,0760(116,535)
% of Eq Price Lvl :
37,33