Försäljning

Auktionsdatum :
2017-10-18
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1060
ISINkod :
SE0009496367
Kupong % :
0,750
Förfall :
2028-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 500
Total budvolym :
3 645
Emitterat institutioner:
1 500
Teckningskvot :
2,43
Antal bud :
25
Antal acc bud :
17
Snittränta :
0,8420(99,073)
Lägsta ränta :
0,8360(99,133)
Högsta ränta :
0,8470(99,023)
% of Eq Price Lvl :
78,46