Försäljning

Auktionsdatum :
2017-10-12
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3108
ISINkod :
SE0004211084
Kupong % :
0,250
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
375
Total budvolym :
1 515
Emitterat institutioner:
375
Teckningskvot :
4,04
Antal bud :
20
Antal acc bud :
6
Snittränta :
-1,8724(114,665)
Lägsta ränta :
-1,8800(114,706)
Högsta ränta :
-1,8700(114,652)
% of Eq Price Lvl :
42,11