Försäljning

Auktionsdatum :
2017-10-04
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1059
ISINkod :
SE0007125927
Kupong % :
1,000
Förfall :
2026-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 500
Total budvolym :
6 720
Emitterat institutioner:
1 500
Teckningskvot :
4,48
Antal bud :
30
Antal acc bud :
5
Snittränta :
0,6878(102,744)
Lägsta ränta :
0,6800(102,814)
Högsta ränta :
0,6888(102,736)
% of Eq Price Lvl :
71,67