Försäljning

Auktionsdatum :
2017-10-04
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1056
ISINkod :
SE0004517290
Kupong % :
2,250
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
2 950
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
2,95
Antal bud :
25
Antal acc bud :
5
Snittränta :
1,3120(112,427)
Lägsta ränta :
1,3075(112,491)
Högsta ränta :
1,3148(112,387)
% of Eq Price Lvl :
50,00