Försäljning

Auktionsdatum :
2017-09-20
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1056
ISINkod :
SE0004517290
Kupong % :
2,250
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 963
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
3,93
Antal bud :
18
Antal acc bud :
4
Snittränta :
1,2348(113,564)
Lägsta ränta :
1,2345(113,568)
Högsta ränta :
1,2350(113,561)
% of Eq Price Lvl :
52,32