Försäljning

Auktionsdatum :
2017-09-20
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1057
ISINkod :
SE0004869071
Kupong % :
1,500
Förfall :
2023-11-13
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
7 780
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
3,89
Antal bud :
30
Antal acc bud :
8
Snittränta :
0,2154(107,833)
Lägsta ränta :
0,2125(107,851)
Högsta ränta :
0,2170(107,822)
% of Eq Price Lvl :
56,52