Försäljning

Auktionsdatum :
2017-12-20
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0010636894
Förfall :
2018-06-20
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
14 527
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
1,45
Antal bud :
25
Antal acc bud :
20
Snittränta :
-0,7803(100,392)
Lägsta ränta :
-0,9200(100,462)
Högsta ränta :
-0,7520(100,377)
% of Eq Price Lvl :
49,33