Försäljning

Auktionsdatum :
2017-11-22
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0010546564
Förfall :
2018-02-21
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
21 339
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
2,13
Antal bud :
41
Antal acc bud :
29
Snittränta :
-0,8586(100,213)
Lägsta ränta :
-0,9100(100,226)
Högsta ränta :
-0,8500(100,211)
% of Eq Price Lvl :
98,70