Försäljning

Auktionsdatum :
2017-10-11
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0010442665
Förfall :
2018-01-17
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
24 690
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
2,47
Antal bud :
52
Antal acc bud :
25
Snittränta :
-0,6964(100,186)
Lägsta ränta :
-0,7500(100,200)
Högsta ränta :
-0,6800(100,182)
% of Eq Price Lvl :
26,77