Försäljning

Auktionsdatum :
2017-08-16
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0010133439
Förfall :
2017-11-15
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
16 466
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
1,65
Antal bud :
36
Antal acc bud :
30
Snittränta :
-0,7615(100,189)
Lägsta ränta :
-0,8200(100,203)
Högsta ränta :
-0,7360(100,182)
% of Eq Price Lvl :
84,20