Försäljning

Auktionsdatum :
2017-01-30
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1060
ISINkod :
SE0009496367
Kupong % :
0,750
Förfall :
2028-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
7 405
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
1,48
Antal bud :
19
Antal acc bud :
8
Snittränta :
1,0358(96,971)
Lägsta ränta :
1,0280(97,052)
Högsta ränta :
1,0380(96,948)
% of Eq Price Lvl :
86,33

Försäljning

Auktionsdatum :
2017-01-30
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1058
ISINkod :
SE0005676608
Kupong % :
2,500
Förfall :
2025-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
5 919
Emitterat institutioner:
Teckningskvot :
Antal bud :
Antal acc bud :
Snittränta :
Lägsta ränta :
Högsta ränta :