Försäljning

Auktionsdatum :
2017-02-06
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3113
ISINkod :
SE0009548704
Kupong % :
0,125
Förfall :
2027-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
1 504
Emitterat institutioner:
354
Teckningskvot :
0,30
Antal bud :
13
Antal acc bud :
5
Snittränta :
-1,1049(114,343)
Lägsta ränta :
-1,1250(114,593)
Högsta ränta :
-1,0950(114,220)
% of Eq Price Lvl :
100,00