Försäljning

Auktionsdatum :
2017-02-07
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3113
ISINkod :
SE0009548704
Kupong % :
0,125
Förfall :
2027-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
3 000
Total budvolym :
596
Emitterat institutioner:
10
Teckningskvot :
0,20
Antal bud :
9
Antal acc bud :
1
Snittränta :
-1,1050(114,359)
Lägsta ränta :
-1,1050(114,359)
Högsta ränta :
-1,1050(114,359)
% of Eq Price Lvl :
100,00