Försäljning

Auktionsdatum :
2017-05-18
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1060
ISINkod :
SE0009496367
Kupong % :
0,750
Förfall :
2028-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
17 031
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
3,41
Antal bud :
45
Antal acc bud :
12
Snittränta :
0,7511(99,988)
Lägsta ränta :
0,7500(100,000)
Högsta ränta :
0,7520(99,979)
% of Eq Price Lvl :
45,58

Försäljning

Auktionsdatum :
2017-05-18
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1059
ISINkod :
SE0007125927
Kupong % :
1,000
Förfall :
2026-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
5 540
Emitterat institutioner:
Teckningskvot :
Antal bud :
Antal acc bud :
Snittränta :
Lägsta ränta :
Högsta ränta :