Försäljning

Auktionsdatum :
2017-05-22
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1060
ISINkod :
SE0009496367
Kupong % :
0,750
Förfall :
2028-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
2 500
Total budvolym :
6 730
Emitterat institutioner:
2 500
Teckningskvot :
2,69
Antal bud :
13
Antal acc bud :
9
Snittränta :
0,7412(100,092)
Lägsta ränta :
0,7374(100,132)
Högsta ränta :
0,7440(100,063)
% of Eq Price Lvl :
80,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2017-05-22
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1059
ISINkod :
SE0007125927
Kupong % :
1,000
Förfall :
2026-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
2 774
Emitterat institutioner:
Teckningskvot :
Antal bud :
Antal acc bud :
Snittränta :
Lägsta ränta :
Högsta ränta :