Försäljning

Auktionsdatum :
2017-01-26
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1060
ISINkod :
SE0009496367
Kupong % :
0,750
Förfall :
2028-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
11 421
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,28
Antal bud :
25
Antal acc bud :
14
Snittränta :
1,0212(97,123)
Lägsta ränta :
1,0150(97,187)
Högsta ränta :
1,0240(97,094)
% of Eq Price Lvl :
11,47

Försäljning

Auktionsdatum :
2017-01-26
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1059
ISINkod :
SE0007125927
Kupong % :
1,000
Förfall :
2026-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
5 486
Emitterat institutioner:
Teckningskvot :
Antal bud :
Antal acc bud :
Snittränta :
Lägsta ränta :
Högsta ränta :