2017-02-03

Uppköp

Auktionsdatum :
2017-02-03
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3104
ISINkod :
SE0000556599
Kupong % :
3,500
Förfall :
2028-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
2 055
Total budvolym :
 
Uppköpt institutioner:
 
Teckningskvot :
Antal bud :
 
Antal acc bud :
 
Snittränta :
 ( )
Lägsta ränta :
 ( )
Högsta ränta :
 ( )
Uppköpsränta :
-1,1150
% of Eq Price Lvl :
 

Försäljning

Auktionsdatum :
2017-02-03
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3113
ISINkod :
SE0009548704
Kupong % :
0,125
Förfall :
2027-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
5 253
Emitterat institutioner:
3 388
Teckningskvot :
1,05
Antal bud :
29
Antal acc bud :
15
Snittränta :
-1,1358(114,713)
Lägsta ränta :
-1,1450(114,828)
Högsta ränta :
-1,1260(114,591)
% of Eq Price Lvl :
100,00