Försäljning

Auktionsdatum :
2017-06-14
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1059
ISINkod :
SE0007125927
Kupong % :
1,000
Förfall :
2026-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 500
Total budvolym :
3 995
Emitterat institutioner:
1 500
Teckningskvot :
2,66
Antal bud :
23
Antal acc bud :
9
Snittränta :
0,4034(105,495)
Lägsta ränta :
0,4000(105,527)
Högsta ränta :
0,4050(105,480)
% of Eq Price Lvl :
6,32