Försäljning

Auktionsdatum :
2017-05-17
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1056
ISINkod :
SE0004517290
Kupong % :
2,250
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 154
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
2,31
Antal bud :
17
Antal acc bud :
10
Snittränta :
1,2158(114,131)
Lägsta ränta :
1,2070(114,261)
Högsta ränta :
1,2200(114,069)
% of Eq Price Lvl :
94,67