Försäljning

Auktionsdatum :
2017-05-17
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1054
ISINkod :
SE0003784461
Kupong % :
3,500
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
5 925
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
2,96
Antal bud :
21
Antal acc bud :
12
Snittränta :
-0,1143(118,255)
Lägsta ränta :
-0,1210(118,292)
Högsta ränta :
-0,1110(118,236)
% of Eq Price Lvl :
69,44