Försäljning

Auktionsdatum :
2017-02-08
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1059
ISINkod :
SE0007125927
Kupong % :
1,000
Förfall :
2026-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
4 250
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
2,13
Antal bud :
24
Antal acc bud :
18
Snittränta :
0,6614(103,188)
Lägsta ränta :
0,6550(103,249)
Högsta ränta :
0,6680(103,125)
% of Eq Price Lvl :
16,67