Försäljning

Auktionsdatum :
2017-01-25
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1060
ISINkod :
SE0009496367
Kupong % :
0,750
Förfall :
2028-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
3 000
Total budvolym :
5 593
Emitterat institutioner:
3 000
Teckningskvot :
1,86
Antal bud :
48
Antal acc bud :
31
Snittränta :
0,9444(97,926)
Lägsta ränta :
0,9350(98,026)
Högsta ränta :
0,9500(97,867)
% of Eq Price Lvl :
68,50