Försäljning

Auktionsdatum :
2017-02-22
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1056
ISINkod :
SE0004517290
Kupong % :
2,250
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
950
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
1,90
Antal bud :
16
Antal acc bud :
13
Snittränta :
1,2646(113,602)
Lägsta ränta :
1,2400(113,969)
Högsta ränta :
1,2800(113,374)
% of Eq Price Lvl :
100,00