Försäljning

Auktionsdatum :
2017-06-08
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3113
ISINkod :
SE0009548704
Kupong % :
0,125
Förfall :
2027-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
710
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
1,42
Antal bud :
12
Antal acc bud :
11
Snittränta :
-1,2206(115,945)
Lägsta ränta :
-1,2400(116,182)
Högsta ränta :
-1,2070(115,779)
% of Eq Price Lvl :
20,00