Försäljning

Auktionsdatum :
2017-03-30
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3113
ISINkod :
SE0009548704
Kupong % :
0,125
Förfall :
2027-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
730
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
1,46
Antal bud :
9
Antal acc bud :
6
Snittränta :
-1,0657(113,359)
Lägsta ränta :
-1,0810(113,545)
Högsta ränta :
-1,0575(113,259)
% of Eq Price Lvl :
20,00