Försäljning

Auktionsdatum :
2017-03-30
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3111
ISINkod :
SE0007045745
Kupong % :
0,125
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
250
Total budvolym :
350
Emitterat institutioner:
250
Teckningskvot :
1,40
Antal bud :
11
Antal acc bud :
9
Snittränta :
-0,5634(113,390)
Lägsta ränta :
-0,5750(113,590)
Högsta ränta :
-0,5525(113,204)
% of Eq Price Lvl :
100,00