Försäljning

Auktionsdatum :
2017-03-16
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3112
ISINkod :
SE0008014062
Kupong % :
0,125
Förfall :
2026-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
630
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
1,26
Antal bud :
14
Antal acc bud :
9
Snittränta :
-1,2025(114,631)
Lägsta ränta :
-1,2120(114,732)
Högsta ränta :
-1,1940(114,541)
% of Eq Price Lvl :
100,00