Försäljning

Auktionsdatum :
2017-04-27
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3110
ISINkod :
SE0006758736
Kupong % :
0,125
Förfall :
2019-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
750
Total budvolym :
3 750
Emitterat institutioner:
750
Teckningskvot :
5,00
Antal bud :
21
Antal acc bud :
2
Snittränta :
-2,0521(106,736)
Lägsta ränta :
-2,0590(106,752)
Högsta ränta :
-2,0510(106,734)
% of Eq Price Lvl :
86,67