Försäljning

Auktionsdatum :
2017-02-16
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3109
ISINkod :
SE0005703550
Kupong % :
1,000
Förfall :
2025-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 095
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
2,19
Antal bud :
9
Antal acc bud :
3
Snittränta :
-1,2854(121,979)
Lägsta ränta :
-1,3050(122,174)
Högsta ränta :
-1,2850(121,975)
% of Eq Price Lvl :
96,08