Försäljning

Auktionsdatum :
2017-03-02
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3113
ISINkod :
SE0009548704
Kupong % :
0,125
Förfall :
2027-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
250
Total budvolym :
930
Emitterat institutioner:
250
Teckningskvot :
3,72
Antal bud :
15
Antal acc bud :
5
Snittränta :
-1,0918(114,377)
Lägsta ränta :
-1,1000(114,478)
Högsta ränta :
-1,0860(114,305)
% of Eq Price Lvl :
80,00