Försäljning

Auktionsdatum :
2017-02-02
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3113
ISINkod :
SE0009548704
Kupong % :
0,125
Förfall :
2027-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
750
Total budvolym :
1 240
Emitterat institutioner:
750
Teckningskvot :
1,65
Antal bud :
19
Antal acc bud :
18
Snittränta :
-1,1121(114,403)
Lägsta ränta :
-1,1310(114,638)
Högsta ränta :
-1,0950(114,190)
% of Eq Price Lvl :
5,00