Försäljning

Auktionsdatum :
2017-06-21
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0010022764
Förfall :
2017-12-20
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
11 807
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,36
Antal bud :
28
Antal acc bud :
9
Snittränta :
-0,8026(100,396)
Lägsta ränta :
-0,8500(100,420)
Högsta ränta :
-0,7900(100,390)
% of Eq Price Lvl :
31,67

Försäljning

Auktionsdatum :
2017-06-21
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0009664501
Förfall :
2017-09-20
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
10 570
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,11
Antal bud :
25
Antal acc bud :
5
Snittränta :
-0,7947(100,190)
Lägsta ränta :
-0,8300(100,199)
Högsta ränta :
-0,7900(100,189)
% of Eq Price Lvl :
96,07