Försäljning

Auktionsdatum :
2017-04-26
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0009806417
Förfall :
2017-07-19
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
27 462
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
2,75
Antal bud :
39
Antal acc bud :
19
Snittränta :
-0,6795(100,155)
Lägsta ränta :
-0,7010(100,160)
Högsta ränta :
-0,6700(100,153)
% of Eq Price Lvl :
74,21