Försäljning

Auktionsdatum :
2017-04-12
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0009806417
Förfall :
2017-07-19
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
23 560
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
2,36
Antal bud :
51
Antal acc bud :
35
Snittränta :
-0,6714(100,172)
Lägsta ränta :
-0,7100(100,182)
Högsta ränta :
-0,6500(100,166)
% of Eq Price Lvl :
12,88