Försäljning

Auktionsdatum :
2017-06-07
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0010022764
Förfall :
2017-12-20
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
34 780
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
3,48
Antal bud :
52
Antal acc bud :
15
Snittränta :
-0,7361(100,398)
Lägsta ränta :
-0,7900(100,428)
Högsta ränta :
-0,7280(100,394)
% of Eq Price Lvl :
95,63